C/ Cultura 57, local 1 (08922 - Santa Coloma de Gramenet, Barcelona)

Galeria de Treballs realitzats

Selecciona una de les diferents galeries de treballs per veure els diferents projectes de construcció i reformes realitzats per Construcciones Feraima::

 • Obra Nova Torres i Bages

  Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 5 habitatges i pàrquing a planta baixa.

  Fonamentació mitjançant micropilotatge, previ estudi geotècnic.

  Construït segons el Codi Tècnic de l'Edificació, energia solar, telecomunicacions, aïllament acústic i tèrmic, amb fusteria d'alumini amb pont tèrmic i autoventilada, amb vidres intel·ligents i caixes de persiana cajaislant.

  Presentació de tota la documentació exigida per normativa, passant proves de so, d'energia solar i telecomunicacions per empreses autoritzades per la Generalitat externes a la nostra empresa.

  obra-nueva-barcelona-01
  obra-nueva-barcelona-02
  obra-nueva-barcelona-03
  obra-nueva-barcelona-04
  obra-nueva-barcelona-05
  obra-nueva-barcelona-06
  obra-nueva-barcelona-07
  obra-nueva-barcelona-08
  obra-nueva-barcelona-09
  obra-nueva-barcelona-10
  obra-nueva-barcelona-11
  obra-nueva-barcelona-12
  obra-nueva-barcelona-13
  obra-nueva-barcelona-14
  obra-nueva-barcelona-15
  obra-nueva-barcelona-16
  obra-nueva-barcelona-17
  obra-nueva-barcelona-18
  obra-nueva-barcelona-19
  obra-nueva-barcelona-20
  obra-nueva-barcelona-21
  obra-nueva-barcelona-22
  obra-nueva-barcelona-23
  obra-nueva-barcelona-24
  obra-nueva-barcelona-25
  obra-nueva-barcelona-26

 • Obra nova Montgat

  Construcció de vivenda unifamiliar aïllada, composta de planta soterrani, planta baixa destinada en part a aparcament i en part a habitatge, i planta pis destinada a habitatge.

  Habitatge construït segons Codi Tècnic de l'Edificació, energia solar, calefacció terra radiant, climatització per conductes, telecomunicacions, aïllament acústic i tèrmic, fusteria d'alumini Reynaers amb pont tèrmic, autoventilada i vidres intel·ligents Climalit sota emissiu + control solar.

  Façana a 4 vents combinant obra vista blanca i aplacat de pedra artificial en to grafit. Caixes de persiana Cajaislant. Coronacions i abocador en granit Sant Vicent.

  Coberta de grava, impermeabilitzada mitjançant poliurea pura i aïllada tèrmicament amb plaques XPS.

  Soterrani acabat en formigó vist.

  Escala metàl·lica de planxa doblegada i revestida amb gres tallat a mida ia engonallat.

  Tot escollit per la propietat.

  obra-nueva-montgat-01
  obra-nueva-montgat-02
  obra-nueva-montgat-03
  obra-nueva-montgat-04
  obra-nueva-montgat-05
  obra-nueva-montgat-06
  obra-nueva-montgat-07
  obra-nueva-montgat-08
  obra-nueva-montgat-09
  obra-nueva-montgat-10
  obra-nueva-montgat-11
  obra-nueva-montgat-12
  obra-nueva-montgat-13
  obra-nueva-montgat-14
  obra-nueva-montgat-15
  obra-nueva-montgat-16
  obra-nueva-montgat-17
  obra-nueva-montgat-18
  obra-nueva-montgat-19
  obra-nueva-montgat-20
  obra-nueva-montgat-21
  obra-nueva-montgat-22
  obra-nueva-montgat-23
  obra-nueva-montgat-24
  obra-nueva-montgat-25
  obra-nueva-montgat-26
  obra-nueva-montgat-27
  obra-nueva-montgat-28
  obra-nueva-montgat-29
  obra-nueva-montgat-30
  obra-nueva-montgat-31
  obra-nueva-montgat-32
  obra-nueva-montgat-33
  obra-nueva-montgat-34
  obra-nueva-montgat-35
  obra-nueva-montgat-36
  obra-nueva-montgat-37
  obra-nueva-montgat-38

 • Obra Nova Pedró

  Pioners a Santa Coloma de Gramenet en el compliment del nou Codi Tècnic de l'edificació, amb la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de tres habitatges i garatge a planta soterrani.

  obra-nueva-pedro-01
  obra-nueva-pedro-02
  obra-nueva-pedro-03
  obra-nueva-pedro-04
  obra-nueva-pedro-05
  obra-nueva-pedro-06
  obra-nueva-pedro-07
  obra-nueva-pedro-08
  obra-nueva-pedro-09
  obra-nueva-pedro-10
  obra-nueva-pedro-11
  obra-nueva-pedro-12
  obra-nueva-pedro-13
  obra-nueva-pedro-14
  obra-nueva-pedro-15
  obra-nueva-pedro-16
  obra-nueva-pedro-17
  obra-nueva-pedro-18

 • Obra Nova Santa Coloma de Gramenet

  Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, composta de planta baixa destinada en part a aparcament i en part a habitatge, planta pis i planta sota coberta.

  Habitatge construït segons Codi Tècnic de l'Edificació, energia solar, telecomunicacions, aïllament acústic i tèrmic, fusteria d'alumini amb pont tèrmic, autoventilada i vidres intel·ligents, etc.

  Aplacat mecanitzat a façana principal, obra vista a façana posterior, formació d'envà pluvial de ciment pretensat Eterboard, piscina, tarima tecnològica per a exterior i un llarg etc, tot al gust de la propietat.

  construcciones-obra-nueva-gramenet-01
  construcciones-obra-nueva-gramenet-02
  construcciones-obra-nueva-gramenet-03
  construcciones-obra-nueva-gramenet-04
  construcciones-obra-nueva-gramenet-05
  construcciones-obra-nueva-gramenet-06
  construcciones-obra-nueva-gramenet-07
  construcciones-obra-nueva-gramenet-08
  construcciones-obra-nueva-gramenet-09
  construcciones-obra-nueva-gramenet-1
  construcciones-obra-nueva-gramenet-10
  construcciones-obra-nueva-gramenet-11
  construcciones-obra-nueva-gramenet-12
  construcciones-obra-nueva-gramenet-13
  construcciones-obra-nueva-gramenet-14
  construcciones-obra-nueva-gramenet-15
  construcciones-obra-nueva-gramenet-16
  construcciones-obra-nueva-gramenet-17
  construcciones-obra-nueva-gramenet-18
  construcciones-obra-nueva-gramenet-19
  construcciones-obra-nueva-gramenet-20
  construcciones-obra-nueva-gramenet-21
  construcciones-obra-nueva-gramenet-22
  construcciones-obra-nueva-gramenet-23
  construcciones-obra-nueva-gramenet-24
  construcciones-obra-nueva-gramenet-25
  construcciones-obra-nueva-gramenet-26

 • Reforma en exterior habitatge unifamiliar aïllat (Cervelló)

  • Superficie reformada: 505 m2

  Pavimentació exterior habitatge unifamiliar aïllat:

  • 75 m2 de paviment de formigó imprès en rampa d'accés a garatge. Amb quars incorporat a la capa de rodolament de color gris. Distingint ambdós materials utilitzats per a la pavimentació exterior
  • Pavimentació amb porcelànic per a exteriors de la casa Natucer:
   • 430 m2 a terrasses i zones de pas
   • Escala exterior de pujada a planta pis
   • Formació de manta a terrassa
  • Formació de jardineres, perimetrals i individuals vestint els arbres en terrassa, d'obra vista i rematades amb abocadors porcellànic de la mateixa col·lecció que el paviment. Deixant les jardineres plenes de terra adobada, prèvia capa de pedra matxaca com a drenatge.

  Instal·lacions:

  Instal·lació d'il·luminació a l'exterior de la finca, fanals a terrasses, llums encastats a jardineres i amb accionament mitjançant cèl·lula fotoelèctrica crepuscular en rampa d'entrada a l'habitatge.

  reforma-pavimentacion-01
  reforma-pavimentacion-02
  reforma-pavimentacion-03
  reforma-pavimentacion-04
  reforma-pavimentacion-05
  reforma-pavimentacion-06
  reforma-pavimentacion-07
  reforma-pavimentacion-08
  reforma-pavimentacion-09
  reforma-pavimentacion-10

 • Reforma d'habitatge a Santa Coloma de Gramenet

  Reforma integral d'habitatge de 62 m2 construïts, de 54 anys d'antiguitat, a Santa Coloma de Gramenet.

  reforma-vivienda-01
  reforma-vivienda-02
  reforma-vivienda-03
  reforma-vivienda-04
  reforma-vivienda-05
  reforma-vivienda-06
  reforma-vivienda-07
  reforma-vivienda-08
  reforma-vivienda-09
  reforma-vivienda-10
  reforma-vivienda-11
  reforma-vivienda-12
  reforma-vivienda-13

 • Reforma d'habitatge a Horta (Barcelona)

  Reforma integral d'habitatge de 93 m2 construïts, de 22 anys d'antiguitat, a Barcelona, Horta.

  reforma-casa-01
  reforma-casa-02
  reforma-casa-03
  reforma-casa-04
  reforma-casa-05
  reforma-casa-06
  reforma-casa-07
  reforma-casa-08
  reforma-casa-09
  reforma-casa-10
  reforma-casa-11
  reforma-casa-12
  reforma-casa-13
  reforma-casa-14
  reforma-casa-15
  reforma-casa-16
  reforma-casa-17

 • Reforma d'habitatge a Nou Barris (Barcelona)

  Reforma integral d'habitatge de 76 m2 construïts, de 63 anys d'antiguitat, a Barcelona, Nou Barris.

  reforma-domicilio-01
  reforma-domicilio-02
  reforma-domicilio-03
  reforma-domicilio-04
  reforma-domicilio-05
  reforma-domicilio-06
  reforma-domicilio-07
  reforma-domicilio-08
  reforma-domicilio-09
  reforma-domicilio-10
  reforma-domicilio-11
  reforma-domicilio-12

 • Treballs Verticals

  Personal qualificat, format i amb experiència per executar feines mitjançant sistema de treball d'escalada.

  Ideal per donar solució de manera àgil a multitud de reparacions que de vegades són molt puntuals i així s'evita haver de muntar bastides.

  trabajos-verticales-01
  trabajos-verticales-02
  trabajos-verticales-03
  trabajos-verticales-04
  trabajos-verticales-05
  trabajos-verticales-06

 • Maquinària i eines pròpies

  Camió amb grua, retroexcavadora, bastides, màquines perforadores, i un llarg etcètera de maquinària i eines de propietat que agiliten de manera considerable el treball.

  maquinaria-construccion-01
  maquinaria-construccion-02
  maquinaria-construccion-03
  maquinaria-construccion-04

 • Reformes de banys

  1-reformas-lavabos 01
  1-reformas-lavabos 02
  1-reformas-lavabos 03
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 01
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 02
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 03
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 04
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 05
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 06
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 07
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 08
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 09
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 10
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 11
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 12
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 13
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 14
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 15
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 16
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 17
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 18
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 19
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 20
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 21
  reformas-ba╨┤os santa-coloma 22
 • Reformes de cuines

  1-reformas-cocinas 01
  1-reformas-cocinas 02
  1-reformas-cocinas 03
  1-reformas-cocinas 04
  1-reformas-cocinas 05
  reformas-cocinas santa-coloma 01
  reformas-cocinas santa-coloma 02
  reformas-cocinas santa-coloma 03
  reformas-cocinas santa-coloma 04
  reformas-cocinas santa-coloma 05
  reformas-cocinas santa-coloma 06
  reformas-cocinas santa-coloma 07
  reformas-cocinas santa-coloma 08
  reformas-cocinas santa-coloma 09
  reformas-cocinas santa-coloma 10
  reformas-cocinas santa-coloma 11
  reformas-cocinas santa-coloma 12
  reformas-cocinas santa-coloma 13
  reformas-cocinas santa-coloma 14
 • Rehabilitació de façanes

  reformas-fachadas santa-coloma 01
  reformas-fachadas santa-coloma 03
  reformas-fachadas santa-coloma 04
  reformas-fachadas santa-coloma 05
  reformas-fachadas santa-coloma 06
  reformas-fachadas santa-coloma 07
  reformas-fachadas santa-coloma 08
  reformas-fachadas santa-coloma 09
  reformas-fachadas santa-coloma 10

 • Obra nova Santa Coloma

  Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

  Habitatge construït segons Codi Tècnic de l'Edificació, energia solar, calefacció, climatització per conductes, telecomunicacions, aïllament acústic i tèrmic, fusteria d'alumini K.Line amb pont tèrmic, autoventilada i vidres intel·ligents gas tèrmic sota emissiu + control solar.

  La façana principal combina obra vista blanca de la casa Piera, amb aplacat de gres pissarra negre rectificat de la casa Colorker, i coronacions i abocadors en pedra artificial blanca hidrofugada.

  Esglaons d'escala interior revestits amb gres tallat a mida i a engonallat.

  consttruccion-obras santa-coloma 01
  consttruccion-obras santa-coloma 02
  consttruccion-obras santa-coloma 03
  consttruccion-obras santa-coloma 04
  consttruccion-obras santa-coloma 05
  consttruccion-obras santa-coloma 06
  consttruccion-obras santa-coloma 07
  consttruccion-obras santa-coloma 08
  consttruccion-obras santa-coloma 09
  consttruccion-obras santa-coloma 10
  consttruccion-obras santa-coloma 11
  consttruccion-obras santa-coloma 12
  consttruccion-obras santa-coloma 13
  consttruccion-obras santa-coloma 14
  consttruccion-obras santa-coloma 15
  consttruccion-obras santa-coloma 16
  consttruccion-obras santa-coloma 17
  consttruccion-obras santa-coloma 18
  consttruccion-obras santa-coloma 19
  consttruccion-obras santa-coloma 20
  consttruccion-obras santa-coloma 21
  consttruccion-obras santa-coloma 22
  consttruccion-obras santa-coloma 23
  consttruccion-obras santa-coloma 24
  consttruccion-obras santa-coloma 25
  consttruccion-obras santa-coloma 26
  consttruccion-obras santa-coloma 27
  consttruccion-obras santa-coloma 28
  consttruccion-obras santa-coloma 29
  consttruccion-obras santa-coloma 30
  consttruccion-obras santa-coloma 31
  consttruccion-obras santa-coloma 32
  consttruccion-obras santa-coloma 33
  consttruccion-obras santa-coloma 34
  consttruccion-obras santa-coloma 35
  consttruccion-obras santa-coloma 36

 • Tarima de gres extruido (Exadeck)

  LES DUES PRIMERES TARIMES D'EXADECK COL·LOCADES A CATALUNYA

  Donant solució a les peticions de la nostra amiga Mari Carmen, hem instal·lat la primera tarima d'Exadeck a la zona exterior del seu habitatge, a Sant Vicenç del Horts, combinant dos sistemes de col·locació, per una banda a la zona del menjador s'han col·locat les peces de gres amb doble encolat i per altra banda a la zona de la piscina s'ha col·locat la tarima flotant. L'arqueta on està instal·lada la bomba de la piscina també s'ha revestit amb tarima Exadeck, havent fabricat i instal·lat una tapa a mida amb ressorts de gas per facilitar-ne l'obertura.

  La segona tarima instal·lada a Catalunya ha estat a Badalona, tarima flotant al voltant de la piscina incloent-hi el faldó i el mateix revestiment se li ha donat al plat de dutxa.

  EXADECK és un sistema de paviment format per lamel·les ceràmiques col·locades sobre llistons mitjançant grapes fixes o registrables.
  Com que és un paviment recolzat sobre llistons, permet la distribució d'instal·lacions a la part inferior d'una forma còmoda i senzilla, amb tots els avantatges del sistema de fixació flotant, com l'obertura individual de totes les lamel·les, per a efectes d'accés a l'àrea inferior, per qualsevol tipus de necessitat.
  És un material ceràmic específic per a exteriors. De gran durabilitat, és termoestable a canvis dràstics de temperatures i amb una alta resistència a les taques. Apte per a zones residencials, comercials i d'alt trànsit per les seves característiques tècniques elevades, com són les propietats antilliscants fins i tot amb el sòl mullat i la resistència mecànica i a l'abrasió, entre d'altres.
  Exadeck ha sortit al mercat amb un disseny actual de la mà de Yoho, una sèrie inspirada en la fusta, en cinc tons (oak, maple, natural, teca i àtic) d'estil modern que encaixen a la perfecció a qualsevol espai, combinant estètica , resistència i durabilitat amb facilitat de muntatge i manteniment.
  Una solució innovadora que de ben segur és la solució que molts estaven esperant per revestir paviments exteriors.

  tarima-gres santa-coloma 01
  tarima-gres santa-coloma 02
  tarima-gres santa-coloma 03
  tarima-gres santa-coloma 04
  tarima-gres santa-coloma 05
  tarima-gres santa-coloma 06
  tarima-gres santa-coloma 07
  tarima-gres santa-coloma 08
  tarima-gres santa-coloma 09
  tarima-gres santa-coloma 10
  tarima-gres santa-coloma 11

 • Paviments i esglaons de gres porcellànic

  Els esglaons de gres porcellànic tenen una acollida d'allò més reeixida, els clients els demanen per la seva durabilitat i estètica, de vegades perquè l'efecte de continuïtat escollint el mateix material en paviment tant interior com exterior com en esglaons és el que busquen i desitgen, mateix color, mateix aspecte però en acabat antilliscant per a exteriors i llis per a interior, i altres vegades simplement perquè volen combinar diferents materials, parquet en paviment i gres en esglaons. Esglaons tallats a engonal, o a envan, com més agradi al client.

  pavimento-gres-porcelanico 01
  pavimento-gres-porcelanico 02
  pavimento-gres-porcelanico 03
  pavimento-gres-porcelanico 04
  pavimento-gres-porcelanico 05
  pavimento-gres-porcelanico 06
  pavimento-gres-porcelanico 07
  pavimento-gres-porcelanico 08
  pavimento-gres-porcelanico 09
  pavimento-gres-porcelanico 10
  pavimento-gres-porcelanico 11
  pavimento-gres-porcelanico 13
  pavimento-gres-porcelanico 14
  pavimento-gres-porcelanico 15
  pavimento-gres-porcelanico 16
  pavimento-gres-porcelanico 17
  pavimento-gres-porcelanico 18
  pavimento-gres-porcelanico 19

Image

Contacte

 • C/ Cultura 57, local 1
  08922 - Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
 • construccionesferaima@gmail.com
 • 93 385 44 91